خاطرات من . . .


وبلاگم رو میخوام حذف کنم .... شاد باشید و شادی آفرین. بای

♥ جمعه هفتم آذر 1393 ساعت 5 بعد از ظهر توسط صنم:

13(مرتضی پاشایی عزیز)

بغضم گرفته وقتشه ببارم چه بی هوا ، هوای گریه دارم . . .

با خبر فوت مرتضی پاشایی عزیزم خواننده جووون و با احساسمون واقعا دلم گرفت و غمگین شدم :(

کاش میموندی . . . :(

میدونم دیگه راحت شدی و درد نداری ولی نبودنت واقعا سخته . . . :((

مگه میشه با یه خاطره سر کنی . . . یه جوری هق هق زدم صدام زخمیه . . . :((

عزیزم برای آرامش روح مرتضی پاشایی عزیز وقتی داری این پست رو میخونی یه فاتحه بخون  . . .

روحش شاد و یادش گرامی :(

♥ جمعه بیست و سوم آبان 1393 ساعت 7 بعد از ظهر توسط صنم:

12
دیگه واقعا خستم نا امیدم... نا امید

♥ پنجشنبه پانزدهم آبان 1393 ساعت 9 بعد از ظهر توسط صنم:

11...

دنیای عجیبی شده آدمایی رو میبینم که اخلاقشون مثه حیووونه . . . نمیشه گفت که آدم هستن ! ! ! خودشون هم حیووون هستن والا

♥ چهارشنبه چهاردهم آبان 1393 ساعت 7 بعد از ظهر توسط صنم:

10

 تولدت مبارک . . .  93.8.5  . . .

 

♥ سه شنبه ششم آبان 1393 ساعت 10 بعد از ظهر توسط صنم:

9...

 

عید قربان مبارک دوستای عزیزم

 

♥ شنبه دوازدهم مهر 1393 ساعت 10 بعد از ظهر توسط صنم:

8...
چه حس خوبیه . . . وقتی تو اینجایی . . .

♥ جمعه چهارم مهر 1393 ساعت 9 بعد از ظهر توسط صنم:

7
داغونم . . . خداااااااااااااااااااااااایااااااااااااا

♥ شنبه بیست و دوم شهریور 1393 ساعت 8 بعد از ظهر توسط صنم:

6 (کنکوووور)

فردا نتایج میاد . . . خدا جووونم خیلی نگرانم :(

الان ک دارم پست میذارم خونه تنهام و خیلی حوصلم سررفته هرچی آهنگ گوش میدم بازم کمه

دل تو دلم نی فردااااااااااااا واااااااااااای

از طرفی خوشحالم از طرفی ناراحت . . .

دوستان واسم دعا کنید . . . خدایا . ..

♥ دوشنبه هفدهم شهریور 1393 ساعت 8 بعد از ظهر توسط صنم:

5
عشقم ، تو رو دارم . . .

♥ یکشنبه شانزدهم شهریور 1393 ساعت 8 بعد از ظهر توسط صنم:

4
بذار عاشقت بمونم . . .

♥ یکشنبه دوم شهریور 1393 ساعت 1 بعد از ظهر توسط صنم:

3

ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ، ﻳﮏ ﺟﻔﺖ ﮐﻔﺶ ﺧﺮﻳﺪﻡ ﮐﻪ ﺭﻧﮕﺶ ﻗﺸﻨﮓ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﻧﺪﮐﻲﭘﺎﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﮐﺮﺩ . ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﮔﻔﺖ: ﮐﻤﻲ ﮐﻪ ﺑﮕﺬﺭﺩ، ﺟﺎﺑﺎﺯﻣﻲ ﮐﻨﺪ . ﺧﺮﻳﺪﻡ ، ﭘﻮﺷﻴﺪﻡ ، ﺧﻴﻠﻲ ﮔﺬﺷﺖ ﺍﻣﺎ ﺟﺎ ﺑﺎﺯﻧﮑﺮﺩ ، ﻓﻘﻂ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺖ . ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻢ ، ﺑﻬﺮ ﺣﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻧﮕﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻢ ، ﺩﺭﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﻲ ﭘﻮﺷﻢ . ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻫﻢ ، ﭘﺎﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﮐﺮﺩ. ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ . ﮐﻔﺸﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢﺧﻮﺷﺮﻧﮓ ﺑﻮﺩ ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪﻡ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪﻡ ﻭ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩﻡ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﻬﺶ ﻣﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ . ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺳﺖ ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﻬﺶ ﺩﺍﺷﺖ . ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﺣﻤﻠﺶ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﯼ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﺩ. ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﮐﺮﺩﻧﺶ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩ. ﺍﻣﺮﻭﺯ!!! ﮐﻔﺶ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻢ.

(ﻣﺮﺟﺎﻥ ﺭﯾﺎﺣﯽ)

♥ دوشنبه بیستم مرداد 1393 ساعت 10 بعد از ظهر توسط صنم:

2
 ﺩﻟــــــــــﻢ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ
ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﻫﺮ ﺷﺒﻤﻮﻥ
ﻭﺍﺳﻪ ﺻﺒﺢ ﺑﺨـــﯿﺮ ﮔﻔﺘﻦ ﻫﺎﻣﻮﻥ
ﻭﺍﺳﻪ ﻣﺴﯿﺞ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎﻣﻮﻥ ..
ﻭﺍﺳﻪ .. ﮐﺠﺎﯾـــﯽ ﻋﺸﻘﻢ ؟
ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺧـــﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ ..
ﺍﻭﻣﺪﯼ ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻩ ..
ﺩﻟـــــــــﻢ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ
ﻭﺍﺳﻪ ﺭﻭﯾﺎﻫﺎﻣﻮﻥ
ﻭﺍﺳﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻣﻮﻥ
ﻭﺍﺳﻪ ﻗﻮﻝ ﻫﺎﻣﻮﻥ
...
ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﻭﻥ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﺑﺸﻪ
ﺍﻣــــــــــﺎ ﻧﺸﺪ !!
ﺩﻟــــــــﻢ ﺣﺘﯽ
ﻭﺍﺳﻪ ﺩﻋﻮﺍﻫﺎﻣﻮﻥ
ﻏﺮ ﺯﺩﻥ ﻭ ﺑﺤﺚ ﻭ ﮐﻞ ﮐﻞ
ﺁﺧــــــﺮﺵ ﮔﻮﺷﯽ ﻗﻄﻊ ﮐﺮﻥ ﻫﺎﻣﻮﻥ
ﺍﻣــــــــــﺎ
ﺩﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﺁﺷﺘﯽ ﮐﺮﺩﻧـــﻤﻮﻥ
ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨــــــــﮓ ﺷﺪﻩ ..
ﺩﻟــــــــــﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﺗــــــﻮ
ﻭ ﻭﺍﺳﻪ ﺭﻭﺯﺍﯼ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺩﺍﺷــــــــﺘﻢ ﭘﺮ ﻣﯿﺰﻧﻪ
ﺧﯿـــــﻠﯽ ﺩﻟﺘﻨﮕـــــﺘﻢ
ﻫﻤﯿﺸــــــــــﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ...
ﻫﻤﯿﺸـــــــــﻪ...

♥ شنبه هجدهم مرداد 1393 ساعت 10 بعد از ظهر توسط صنم:

1
به نام عشقم

راستش

این روزا اصلا خوب نمیگذره همش نگرانی و ذهن مشغولی و... بیکاری و بیکاری و بیکاری

هر چی میخوام خوب بشه بدتر میشه

روزا میگذره و هیچ اتفاق خاصی پیش نمیاد که منم شاد بشم!!!!

انگاری دنیا ، با من ، رو دور چپ افتاده!!!؟؟؟!!!

هی بشین پاشو میده . . . خستم کرد !!!

کی قراره به آرزوهام برسم به خواسته هام نمیدونم . . .

ولی بازم میگم :

خدایا شکرت . . .

93.05.17

 


 

بعد مدت ها تصمیم گرفتم وبلاگ قدیمی خودم رو راه بندازم واسه همین دستی ب سر و روش کشیدم و حسابی وبلاگ تکونی کردم اما انگاری زیادی کار داره!!! و منم درموندم . . . !!!!

 

♥ جمعه هفدهم مرداد 1393 ساعت 11 بعد از ظهر توسط صنم:

salam in web mojadadan ya shoru b kar mikone ya mostaghiman delete mishe good bye

♥ شنبه یازدهم مرداد 1393 ساعت 1 قبل از ظهر توسط صنم:

...
 

 

توجه:دنيا پر از صداي پاي مردماني است همچنان كه تو را مي بوسند در ذهن خود طناب دار تو را مي بافند

 

رنج‌هايي کشيده‌ام تا تورا به سنگ‌فرش‌هاي برهنه دلم برسانم.


هيهات از ناله‌هاي بي‌جواب! آسماني مي‌خواهم تا براي‌ات


از دل بي‌انتهايش ستاره‌ها را حراج کنم.


دست‌هايي را مي‌خواهم تا مرا به عرش چشمان‌ات


برساند و آن‌جا تبلور عشق را با چشم‌هاي بي‌حسادتم ،تماشا کنم

با تمام بي كسي هايم تو را دارم هنوز

 

 

من اگر ز خاطر خدا نرفته ام, پس چرا به داد من نمی رسد؟؟؟؟
من صدای گريه ام به آسمان رسيد, از خدا چرا صدا نمی رسد؟؟؟؟ای خدااااااااااااااا

 

 

 

تو کیستی؟

هان؟


یادم آمد...

...


تو همانی که روزی با پاهایت آمدی

و نماندی و رفتی!!!
و... من

من همانمکه روزی با دلم آمدم و ماندم و ماندم

 

♥ شنبه شانزدهم دی 1391 ساعت 10 بعد از ظهر توسط صنم:

عشق یعنی در فراقش سوختن...

 

عشق يعني خاطرات بي غبار دفتري از شعر و از عطر بهار.

 

 عشق يعني يك تمنا، يك نياز، زمزمه از عاشقي با سوز و ساز.

عشق يعني چشم خيس مست او، زير باران دست تو در دست او.

 

 


 

♥ چهارشنبه هشتم آذر 1391 ساعت 9 بعد از ظهر توسط صنم:

خاطرات سوخته… ارزشش و نداشت!

 

کامپیوترت رو روشن می کنی
چند لحظه صبر می کنی تا ویندوزش بیاد بالا
یه قلوب از شیشه دلسترت می خوری
ویندوز میاد بالا!
باز چند ثانیه دیگه صبر می کنی تا ویندوز کامل بیاد بالا
یه قلوب دیگه از شیشه دلسترت می خوری
کلیک می کنی رو My Computer
…..

 

یه سیگار روشن می کنی
می ری رو Drive F
یه پُک سنگین به سیگارت می زنی
می ری رو My Picture
زیر سیگاری رو می کشی جلو دستت
یه قلوب دیگه از شیشه دلسترت می خوری
با چشات دنبال یه فایل قدیمی می گردی
روش کلیک می کنی
نه ، این نبود!

یه پُک دیگه به سیگارت می زنی
رو یه فایل دیگه کلیک می کنی
کلی عکس باز می شه
آره، خودشه !

خاکستر سیگارت رو خالی میکنی تو زیر سیگاری
شروع می کنی عکس ها رو به ترتیب از بالا دیدن
یه لبخند شیرین پهنای صورتت رو می پوشونه بدون اینکه خودت متوجه بشی
یه پُک دیگه به سیگارت می زنی

عکس ها شوتت کردن به چند وقت پیش
خاطرات توذهنت نقش می گیرن
دوباره خاکستر سیگارت رو خالی می کنی تو زیر سیگاری
به یه عکس می رسی
لبات بسته می شن طوری که صورتت یه شکل جدی به خودش می گیره
چند ثانیه رو عکس مکث می کنی و با دقت نیگاش می کنی
یه پُک دیگه به سیگارت می زنی
به خودت می گی این عکس یه مشکلی داره
یه پُک دیگه به سیگارت می زنی
با وسواس خاصی به عکس نیگا می کنی
نفرات توی عکس رو می شماری
نه، این عکس حتما یه مشکل خیلی بزرگی داره
صورتت رو می بری جلوی مانیتور
نمی خوای قبول کنی جای یه نفر تو زندگیت خالیه
درست همونی که تو عکس خودش رو انداخته بود تو بغلت … !

با گرمای آتیش سیگار که داره دیگه یواش یواش پوست دستت رو می سوزونه
به خودت میای
فیلتر سیگارت رو می ندازی تو زیر سیگاری
کامپیوترت رو خاموش می کنی
خودت رو پرت می کنی رو تخت
چشات رو می بندی و آهسته زیرلب می گی:
ارزشش رو نداشت…

♥ شنبه چهارم شهریور 1391 ساعت 10 بعد از ظهر توسط صنم:

وقتی که از دوری تو تموم میشه تحملم / دادمیزنم توی دلم خیلی دوستت دارم گلم

♥ جمعه شانزدهم تیر 1391 ساعت 10 بعد از ظهر توسط صنم:

...

♥ دوشنبه یکم خرداد 1391 ساعت 11 قبل از ظهر توسط صنم:

به تو دلخوشم...

 

دانلود

♥ دوشنبه یکم خرداد 1391 ساعت 11 قبل از ظهر توسط صنم:

جدایی...
Che ghad sakhte too cheshhaye kasi ke tamame eshghet ro azat dozdid va bejash ye zakhme hamishegi ro ghalbet hedie dad zool bezanio bejaye in ke labzrize kine va nefrat shi, hess koni ke hanoozam dosesh dari.

Che ghad sakhte delet bekhad sareto baz be divari tekie bedi ke ye bar zire avare ghororesh hameye voojodet leh shode.

Che ghad sakhte too khialet saatha bahash harf bezani amma vaghti didish hich chizi bejoz salam natoni begi.

Che ghad sakhte vaghti poshtet beheshe, doone-haye ashk gonehato khis kone amma majboor bashi bekhandi, ta nafahme ke hanoozam dosesh dari.

Che ghad sakhte gole arezoohato too baghe digari bebini, va hezar bar too khodet beshkani va on vaght aroom zire lab begi, GOLE man baghcheye noo mobarak.

♥ چهارشنبه دوم آذر 1390 ساعت 3 بعد از ظهر توسط صنم:

داداش علی...

سلام سلام به دوستای گلم و یه سلام مخصوص داداش علی جووونم

داداشی برام کامنت دادی آدرس وبلاگت رو توو لوکس بلاگ دادی اما نمیاره میاد که یا اسمش اشتباه یا حذف کردن!!!!

علی جووون وبلاگ قرارمون یادت نره رو فیلترش کردن من یه وب جدید زدم نمیدونم میای اینجا یا نه امیدوارم بیای...

این آدرس جدید حتما بیای منتظرتم:

http://www.justsanamm.blogfa.com/

 

داداش علی منتظر کامنتت هستم

♥ شنبه نوزدهم شهریور 1390 ساعت 5 بعد از ظهر توسط صنم:

در خلوت آغوش تواحساس منم                      درشیشه ترین عشق توالماس منم

وقتی که تو از رفتن خود می گویی                   پژمرده ترین شکوفه یاس منم

♥ پنجشنبه بیستم مرداد 1390 ساعت 2 بعد از ظهر توسط صنم:

زندگی بدون عشق مث شورت بدون کش می مونه

اگه توی زندگی عاشق نباشی مجبوری که شورتت وبادست نگه داری

♥ پنجشنبه بیستم مرداد 1390 ساعت 2 بعد از ظهر توسط صنم:

درجهان هرگز نشو مدیون احساس کسی

تانباشدرایگان مهرت گروگان کسی

گوهر خود را نزن برسنگ هر ناقابلی

صبر کن گوهرشناس قابلی پیداشود

♥ پنجشنبه بیستم مرداد 1390 ساعت 2 بعد از ظهر توسط صنم:

من به تنهایی یک چلچله در کنج قفس                           

                                                     بند بند وجودمهمه در حسرت یک پروازند

من به پرواز نمی اندیشم

                                                   به تو می اندیشم که توزیباترازاندیشه یک پروازی

♥ پنجشنبه بیستم مرداد 1390 ساعت 1 بعد از ظهر توسط صنم:

 

من به تنهایی یک چلچله در کنج قفس                    بند بند وجودم همه در حسرت یک پروازند

من به پرواز نمی اندیشم                                     به تو می اندیشم که تو زیباتراز اندیشه پروازی

♥ پنجشنبه بیستم مرداد 1390 ساعت 1 بعد از ظهر توسط صنم:

دل...

 

بی شک امیدهایت بر باد داده بودی

بی روح و سرد و تنها، از بس که ساده بودی

دیگر صدای دل را از دل نمی شنیدی

یا دل شکسته بودی یا دل نداده بودی

 

♥ یکشنبه دوم مرداد 1390 ساعت 8 بعد از ظهر توسط صنم:

بدوووووووووووووو بدوووووووووووبیا
سلام دوستای گلم امیدوارم خوب خوب باشید این وب جدیدمه بیاد بهم سر بزنید نظر یادتون نره ها http://www.habibi-ghalbi.blogfa.comکوچیک شما سارا

 

 

♥ سه شنبه دهم خرداد 1390 ساعت 7 بعد از ظهر توسط صنم: